Erməni xəyanəti. Terror, soyqırım və deportasiya siyasəti
S.Hüseynov

Zəngin faktoloji səciyyə daşıyan bu kitabda ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı apardığı soyqırımı və genosid siyasəti, Dağlıq Qarabağ ətrafında baş verən hadisələr, Qarabağ və İrəvan xanlıqlarının tarixi, Azərbaycan iqtidarında həyata keçirdiyi qətiyyətli və çevik diplomatiya ölkəmizin danışıqlar prosesində tutduğu
mövqe, münaqişənin yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi formatında həll olunması barədə məlumat verilir.

Bakı, © «Avropa nəşriyyatı servis» MMC
ISBN-978995225-108-1

 


Язык: az
Год: 2009

Библиотека

Düşmənin iç üzü. XIX-əsrin sonu XX-əsrinəsrin əvvəllərində Türkiyə və Cənubi Qafqazda erməni terrorizminin tarixi. I hissə

Подробнее

Социальные сети