I Dünya müharibəsində Qafqaz cəbhəsində erməni amili
N.Qəhrəmanov

Kitabda ötən əsrin əvvəllərində Azərbaycan torpaqları uğrunda gedən dövlətlərarası mübarizə və onların nəticələri, düşmən dövlətlərin məkrli siyasəti və bu siyasətin həyata keçirilməsində ermənilərin oynadıqları mənfi rol aydın şəkildə göstərilmişdir. Müəllif arxiv sənədləri, habelə bir çox türk və avropalı tədqiqatçıların əsərlərindən istifadə etməklə erməni millətçiləri və havadarlarının xalqımıza qarşı törətdikləri çirkin əməllərini ifşa etmişdir.

İSBN: 978-9952-438-41-3
Bakı, «E.L.», səh.296

 


Язык: az
Год: 2008

Библиотека

Древние армянские историки, как исторические источники

Подробнее

Социальные сети