Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin informasiya modeli
N.Süleymanlı

SSRİ-nin dağılması ərəfəsində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin açıq fazaya çıxarılmasında və sonradan bu münaqişənin mürəkkəbləşməsində, habelə erməni millətçilərinin işğalçı-separatçı siyasətinin pərdələnməsində informasiyanın oynadığı rol təqdim olunan bu kitabın əsas tədqiqat obyektidir.
Bakı, «Qızıl Şərq», 280 səh.


Язык: az
Год: 2011

Библиотека

Персидские, арабские и турецкие официальные документы Матенадарана XIV-XIX веков и их значение для изучения социально-экономической жизни стран Ближнего Востока

Подробнее

Социальные сети