Erməni məsələsi. Yalanlar və gerçəklər
Y.Qazıev

Kitabda «Erməni məsələsi»nin əsil mahiyyəti barədə fikirlərə, habelə qeyri müsəlman tədqiqatçılarının
araşdırmalarına, o cümlədən erməni terrorunun vəhşətini yaşamış şahid ifadələrinə geniş yer verilmiş; müxtəlif mənbələr əsasında ermənilərin həyata keçirdikləri kütləvi türk soyqırımlarını yürütdükləri məkrli siyasətlərini, erməni terrorunun dağıdıcılıq fəaliyyətlərini əhatə edən məqamlar müxtəlif mənbələr və faktlar əsasında izah edilmişdir Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Bakı, «Nurlan» Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, 344 səh.
ISBN: 978-9952-450-30-9

 


Язык: az
Год: 2009

Библиотека

Новая угроза русскому делу в Закавказье: предстоящая распродажа Мугани инородцам

Подробнее

Социальные сети