Karabakh monuments. Памятники Карабаха. Qarabağ abidələri

Kitab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət
Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə "Qarabağ abidələri
dünən, bu gün" layihəsi çərçivəsində çap olunmuşdur.

The book published within the frame of the project "Karabakh monuments
yesterday, today" has financialy been sponsored by the Council of State
Organization to NGOs under the President of the Republic of Azerbaijan.

Книга издана в рамках проекта "Карабахские памятники вчера, сегодня" при
финансовой помощи Совета Государственной поддержки Негосударственных
организаций при Президенте Азербайджанской Республики.

 

Bakı, «Günəş-B», 190 səh.
ISBN 978-9952-440-47-8

 


Язык: az, en, рус
Год: 2009

Библиотека

Sürgünden Soykırıma. Ermeni İddiaları

Подробнее

Социальные сети