Qarabağ. Real tarix, faktlar, sənədlər. Garabagh. Real history, facts, documents
Y.Mahmudov, K.Şükürov

Kitabda Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Qarabağın tarixi yığcam şəkildə şərh olunur. Müəlliflər ilk mənbələrə əsaslanaraq əsərdə ən qədim zamanlardan yaşadığımız günlərədək Qarabağın tarixini bütöv halda əks etdirmişlər. Həmin mövzu ilə bağlı tarixi həqiqətləri bilmək istəyənlər üçün dəyərli mənbə olan bu kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdu

Bakı, «Təhsil», 380 səh.
ISBN 9952-423-00-4

 

This book briefly describes the history of Garabagh - an integral part of Azerbaijan. It is based on the original sources and is intended for the general public. The book reflects the entire history of Garabagh from ancient times to present and can be a research directory for those who want to become acquainted with this issue based on historical truths, established facts and documents.

Baku, «Tahsil», 380 p.
ISBN 9952-423-00-4

 


Язык: az, en
Год: 2005

Библиотека

Русские святки в Эривани

Подробнее

Социальные сети