Erməni terroru. Armenian terror. Армянский террор

Azərbaycan Respublikası Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlara əlaqədar Dövlət Komissiyası tərəfindən hazırlanmış bu nəşr erməni terrorizmi haqqında həqiqətləri Dünya ictimayyətinə çatdırmaq üçün edilən növbəti bir cəhddir.   ... İngilis, rus, alman, türk, erməni dillərində nəşr olunan albom bəşəriyyətin bu bəla haqqında düşünməsinə bir çağırışdır ... ... Və nəhayət bu kövrək planetimizin bütün günahsız terror qurbanlarının müqəddəs xatirəsinə bir ihafdır.

 

Это издание, подготовленное Государственной Комиссией Азербайджанской Республики по военнопленным, заложникам и пропавшим без вести гражданам, является очередной попыткой донести до Мировой общественности правду об армянском терроризме.
... Альбом, изданный на английском, русском, немецком, турецком, армянском и прочих языках, является призывом к человечеству задуматься об этой страшной напасти...
... И, наконец, он посвящен святой памяти всех невинных жертв террора нашей хрупкой планеты.

 

This edition prepared by the State Commission of the Republic of Azerbaijan on prisoners of war, hostages and
missing persons, is an another attempt to communicate the truth about the Armenian terrorism to the International community.
... This album published in English, Russian, German, Turkish, Armenian and other languages is an appeal to
humankind to become concerned about this terrible misfortune ...
... At last, it is dedicated to sacred memory of all innocent victims of terror in our vulnerable planet.

 

 

Bakı, «Vətən», 168 səh.

ISBN 9952-8058-0-2


Язык: az, en, рус
Год: 2005

Библиотека

Treaty between the khan of Karabakh and Russian empire on transfer of power over the khanate to Russia of may 14th 1805

Подробнее

Социальные сети