Сборник статей из журнала «İRS»

Журнал «İRS» №1 Январь-февраль 2000 г. 

  1. Şuşa - Keçmişimiz, gələcəyimiz
  2. Təcavüz
  3. Великий шелковый путь: Из прошлого в будущее
  4. Əsirlikdə qalmış abidələrimiz...  Monuments Left in Captivity...
  5. Tarixi «Dəşti-Qıpçaq» nəğməsi
  6. Türk əlifbaları. The Turkic Alphabets
  7. The Caspian Region: Crossing of the cultures. Каспийский регион: Перекресток культур


Язык: az, en, рус
Год: 2000

Библиотека

La terreur arménienne-Terror de Armenia

Подробнее

Социальные сети