Manna dövləti
S.Qaşqay

Təqdim edilən monoqrafiya eramızdan əvvəl 1-ci minilliyin əvvəllərində
Azərbaycan ərazisində yaranmış ən qədim dövlətlərdən olan Mannanın siyasi və
iqtisadi tarixinə həsr olunmuşdur. Əsərdə Cənubi Azərbaycan ərazisində qazıntılar
zamanı aşkar edilmiş mixi yazılarından istifadə edilmişdir. Kitabda dövlət
quruculuğu və etnik problemlərə, təsərrüfatın müxtəlif sahələrinə xüsusi yer
verilmişdir. Manna dövlətində yüksək mədəniyyət və inkişaf etmiş iqtisadiyyat
olmuşdur.

Bakı, © Azərnəşr, 107 səh.

 


Язык: az
Год: 1993

›Manna dövləti
(810.79 KB) (*.pdf)

Библиотека

Армянское досье

Подробнее

Социальные сети