Qobustan dünyası
C.Rüstəmov

R 88. Qobustan dünyası. - B.; Azərnəşr, 1994, 176 səh.
Əsər Qobustanda son 10-15 min il ərzində qədim azərbaycanlıların
qayaüstü təsvirlər, ibtidai insan düşərgələri, yaşayış yerləri və b. abidələrin aşkar
edilməsi və öyrənilməsi tarixindən, aparılmış arxeoloji qazıntılar, onların
nəticələrindən bəhs edir. Müəllif 25 illik tədqiqat nəticəsində Qobustanda
orta daş dövründə başlamış həyat və təsərrüfatın, incəsənətin mədəniyyətin
inkişafını abidələrin dili ilə yığcam şəkildə izah edir.

130 səh.
© Azərnəşr
İSBN 5-552-01097-3

 


Язык: az
Год: 1994

›Qobustan dünyası
(1.42 MB) (*.pdf)

Библиотека

Нынешние армяне

Подробнее

Социальные сети