Abbas Mirzə və Azərbaycan
Ə.Pakrəvan

«Abbas Mirzə və Azərbaycan» adlı bu kitab görkəmli Azərbaycan
sərkərdəsi, Qacarlı şahzadə Abbas Mirzənin həyatı və mübarizəsi haqqındadır.
XIX əsrin əvvəllərində İran-Rus müharibələrinin nəticəsi olaraq Azərbaycanın
ikiyə parçalanması, Gülüstan sülh müqaviləsinə gətirən hadisələr elmi qaynaqlara
əsaslanaraq geniş şəkildə bu monoqrafıyada öz əksini tapıb. Günümüzün bir çox
suallarına cavab verən bu qiymətli əsər Azərbaycan dilində ilk dəfədir nəşr olunur.
Kitabın geniş oxucu kütləsinin marağına səbəb olacağı şübhəsizdir.
© QANUN
© Ə.Pakrəvan


Язык: az
Год: 2010

Библиотека

Исторические факты о деяниях армян на азербайджанской земле. Historical facts of Armenia's actions in Azerbaijan land

Подробнее

Социальные сети