«Soviet period» of claims of armenians. «Советский период» претензий армян. Erməni iddialarının «Sovet dövrü»
QAT

Broşur Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə yardımı ilə tərcümə edilmiş və çap olunmuşdur.The broshure is translated and published by financial support of Council for State Support to non-governmental organizations attached to President of Azerbaijan Republic.Брошюра переведена и опубликована при финансовой поддержке Совета Государственной помощи Неправительственным организациям при Президенте Азербайджанской Республики. 


Язык: az, en, рус
Год: 2009

Библиотека

МИД. Война с мусульманами. Армяне опять нападают

Подробнее

Социальные сети