Qarabağin keçmişinə səyahət
R.Göyüşov

Qarabağ dünyada ən qədim insan düşərgələrindən olan Azıx mağarası, Yaxın və Orta şərqdə məşhur Kür-Araz arxeoloji mədəniyyəti, Qafqazda ilk şəhər nümunəsi olan Üzərliktəpə, Kovurqala abidələri şərqin Bağdadı, «Arranın
anası» Bərdə, türkdilli xalqların mə'nəvi rəmzi sayılan möhtəşəm daş bütlər, Ağoğlan, Xəzinədağ mə'bədləri və digər abidələrlə zəngindir. Əsərdə bu abidələr, eləcə də Qarabağın qədim adları və əhalisinin etnik tarixi haqqında mə'lumat verilir.

Bakı, © Azərnəşr, 83 səh.
ISBN 5-552-01214-3

 


Язык: az
Год: 1993

Библиотека

Erməni terroru. Armenian terror. Армянский террор

Подробнее

Социальные сети