Azərbaycan xalq Cümhuriyyəti dövründə Yuxarı Qarabağda siyasi vəziyyət, Erməni terrorizminin güclənməsi (1918-1920)
H.Məmmədova

H.Məmmədovanın oxuculara təqdim olunan bu kitabında zəngin arxiv materiallarından

istifadə olunaraq 1918-1920-ci illərdə Yuxarı Qarabağda siyasi vəziyyət,

Zəngəzurda erməni terroru haqqında ətraflı məlumat verilir. Kitabda Ermənistanın

Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları təhlil edilir. Bu dövrdə Azərbaycan hökumətinin atdığı

qətiyyətli addım, General-qubernatorluğun yaradılması və fəaliyyəti geniş işıqlandırılır.

Kitab erməni terrorizminin köklərini araşdırmaq və bəzi məqamlara aydınlıq gətirmək

baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

 

Bakı, “Nağıl Evi” nəşriyyatı, 150 səh.


Язык: az
Год: 2006

Библиотека

Гарабаг: Курекчай – 200

Подробнее

Социальные сети