Ağdərədə nələr oldu. Şəhidlər və şahidlər
X.Rzaquliyev, R.Quluzadə

Yazıçı - jurnalist Xəqani Rzaquliyev və Rəhman Quluzadənin bu kitabı qədim Kolanı yurdlarının - Ağdərə kəndlərinin Qarabağ müharibəsində verdiyi şəhidlərdən söz açır. Torpaqlarımızın erməni işğalçılarından təmizlənməsində
qəhrəman Kolanı oğullarının mübarizəsi konkret faktlar əsasında qələmə alınmışdır.

P-59 Ağdərədə nələr oldu. Şəhidlər və şahidlər. Azərbaycan Dövlət Kitab Palatası. 96 səhifə.

 

 


Язык: az
Год: 1995

Библиотека

Смерть дипломата, или к истокам конфликта в Карабахе

Подробнее

Социальные сети