Ağdərədə nələr oldu. Şəhidlər və şahidlər
X.Rzaquliyev, R.Quluzadə

Yazıçı - jurnalist Xəqani Rzaquliyev və Rəhman Quluzadənin bu kitabı qədim Kolanı yurdlarının - Ağdərə kəndlərinin Qarabağ müharibəsində verdiyi şəhidlərdən söz açır. Torpaqlarımızın erməni işğalçılarından təmizlənməsində
qəhrəman Kolanı oğullarının mübarizəsi konkret faktlar əsasında qələmə alınmışdır.

P-59 Ağdərədə nələr oldu. Şəhidlər və şahidlər. Azərbaycan Dövlət Kitab Palatası. 96 səhifə.

 

 


Язык: az
Год: 1995

Библиотека

Персидские, арабские и турецкие официальные документы Матенадарана XIV-XIX веков и их значение для изучения социально-экономической жизни стран Ближнего Востока

Подробнее

Социальные сети