Qarabağ müharibəsi. (Qısa tarix)
A.Nağı

Bu kitabda Qarabağ müharibəsinin kökləri, səbəbləri, gedişi, müharibənin nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı məsələlər populyar şəkildə şərh olunur, işğalçı Ermənistanın Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi vəhşiliklər, talanlar, terror hərəkətləri konkret faktlar əsasında göstərilir. Kitabda şərh edilən faktlar qədim dövrdən bu günə qədərki erməni xisləti, qəsbkarlığı və işğalçılığına qarşı Azərbaycan xalqının mübarizə yolunu əhatə edir.

Bakı, «MBM-R», 112 səh.
ISBN: 078-9952-29-045-3

 


Язык: az
Год: 2009

Библиотека

Карабах, краткая хронология большой лжи и фарисейства

Подробнее

Социальные сети