Azərbaycanlıların soyqırımı (1917-1918-ci illər)
V.Abışov

Monoqrafiyada Birinci Dünya müharibəsinin gedişində (1914-1918-ci illər) Qərb dövlətləri və eləcə də Rusiyanın köməyi sayəsində Türkiyə və Azərbaycan torpaqları hesabına erməni dövləti yaratmaq xülyası ilə dinc əhaliyə qarşı cinayətlər törədən, Bakı Xalq Komissarları Soveti və Sentrokaspi diktaturası dövründə də azərbaycanlıları amansızcasına qətlə yetirən, onları ata-baba torpaqlarından zorla qovan, əmlaklarını qarət edən, evlərini yandıran, mədəniyyət abidələrini dağıdan ermənilərin cinayətkar əməlləri tutarlı arxiv sənədlərinə və materiallara istinadən araşdırılır.
Monoqrafiya tədqiqatçılar, müəllim və tələbələr, eyni zamanda oxucular üçün nəzərdə tutulub.
© Nurlan, 122 səh.


Язык: az
Год: 2007

Библиотека

«Soviet period» of claims of armenians. «Советский период» претензий армян. Erməni iddialarının «Sovet dövrü»

Подробнее

Социальные сети