Qanlı illər
M.S.Ordubadi

XX əsr Azərbaycan nəşrinin yaradıcılarından biri, boyuk yazıçımız Məmməd Səid Ordubadi qələminin məhsulu olan, uzun illərin siyasi təbəddülatlarından kecmiş bu əsər tarixi həqiqətlərin uzə çıxarılmasına komək edən dəyərli bir nümünədir. Yazıçının 1908-ci ildə «Qanlı Sənələr» adı ilə yazıb başa çatdırdığı kitab ilk dəfə onun «Tazə həyat» qəzeti vasitəsilə millətin sərvət sahiblərinə muraciətindən sonra Bakı milyoncu xeyriyyəçisi Murtuza Muxtarovun maddi yardımı ilə 1911-ci ildə nəşr olunmuşdur. XX əsrin əvvəllərində baş vermiş erməni-musəlman davasının muxtəlif bolgələrdən gələn muxbir məktubları əsasında təsviri munaqişənin məzmunu və gedişi haqqında oxucuda tam təsəvvur yaradır. Həmin hadisələrin eyni ssenari uzrə yetmiş ildən sonra təkrarən baş verməsi sadəlövhcəsinə kecmişi unutduğumuzu gostərir. Bu səbəbdən də əsərin yenidən nəşri xalqımızın yaddaşını oyatmağa, baş verənlərdən ibrət dərsi almasına xidmət edir.

Bakı, © «Qafqaz», 184 səh.
İSBN 9952-432-05-4

 


Язык: az
Год: 2007

›Qanlı illər
(930.1 KB) (*.pdf)

Библиотека

Социальные сети