Azərbaycan və Avropa Şurası

Kitabda Avropa Şurasının 60 il ərzində formalaşdırdığı dəyərlər sistemi, Azərbaycan Respublikasının bu nüfuzlu beynəlxalq qurumla əməkdaşlığının dinamikası, ölkəmizin götürdüyü öhdəliklər və onların yerinə yetirilməsi kimi məsələlər əhatə olunur.
Bakı, «Avrasiya Press», 240 səh.
İSBN 978-9952-442-26-7


Язык: az
Год: 2009

Библиотека

The famous sons of ancient and medieval Azerbaijan

Подробнее

Социальные сети