Qarabağ. Suallar və Faktlar

Bu kitab Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi mövzusunda Azərbaycanın mövqeyini açıqlamaq məqsədi ilə Azərbaycan gənclərinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan və Türkiyə xanımlarının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanmışdır.


Bakı, «Qismət», 156 səh.
İSBN 9952-29-057-8

 


Язык: az
Год: 2005